om hållbar
e-handel

Hållbar E-handel är branschinitativet som skapar en hållbarare svensk e-handel.

E-handel är det hållbara alternativet

Vi vill skapa en branschstandard för hållbar e-handel som gör hållbarhet mätbart och förståeligt för alla inom ekosystemet e-handel och inte minst konsumenterna.

Frågor och svar

Här har vi samlat frågor och svar om Hållbar E-handel. Har du frågor, synpunkter eller tips? Kontakta styrelsen på styrelsen@hallbarehandel.org.

Hållbar E-handel är ett branschinitiativ och en organisation som startats av e-handlare som vill verka för en hållbarare e-handel genom kunskap, samverkan och påverkansarbete.

Hållbar E-handel bedrivs som ett icke vinstdrivande bolag.

För att skapa bra förutsättningar för en hållbar e-handel och för att hjälpa e-handlare med sitt eget hållbarhetsarbete.

För att man tycker hållbarhet är viktigt och för att man vill bidra till en hållbarare svensk e-handel. För att få kunskap och verktyg att lyckas med sitt eget hållbarhetsarbete.

Svenska företag inom e-handelsbranschen.

Styrelsen är ansvarig för Hållbar E-handel.

Styrelsen har utöver ansvar för organisationen ett tydligt uppdrag att säkerställa att definitionen av ”hållbar e-handel” alltid är relevant.  

Definitionen av ”hållbar e-handel” diskuteras vid varje årsmöte. Beslutet förbereds i arbetsgrupper som i huvudsak består av medlemmar och beslut fattas av medlemmarna vid årsmötet.

En expertgrupp bestående av e-handlare, hållbarhetsexperter och myndigheter har den 10 februari 2020 definierat ”hållbar e-handel” som nedan:

”…främst handla om leveransen eftersom det är distributionen som särskiljer e-handeln från den traditionella handeln och för att det är leveransen som konsumenterna främst kopplar till hållbarhet”.

Styrelsen har beslutat att initialt följa definitionen. Vid varje årsmöte ska medlemmarna komma fram till en aktuell definition.

En expertgrupp bestående av e-handlare, hållbarhetsexperter och myndigheter har den 10 februari 2020 definierat ”hållbar e-handel” som nedan:

”…främst handla om leveransen eftersom det är distributionen som särskiljer e-handeln från den traditionella handeln och för att det är leveransen som konsumenterna främst kopplar till hållbarhet”.

Styrelsen har beslutat att initialt följa definitionen. Vid varje årsmöte ska medlemmarna komma fram till en aktuell definition.

En expertgrupp bestående av e-handlare, hållbarhetsexperter och myndigheter har den 10 februari 2020 definierat ”hållbar e-handel” som nedan:

”…främst handla om leveransen eftersom det är distributionen som särskiljer e-handeln från den traditionella handeln och för att det är leveransen som konsumenterna främst kopplar till hållbarhet”.

Styrelsen har beslutat att initialt följa definitionen. Vid varje årsmöte ska medlemmarna komma fram till en aktuell definition.

Alla företag inom e-handelsbranschen (e-handlare, retail, leverantörer m.fl.).

Målet är att etablera Hållbar E-handel i hela Norden. Nu initialt är Hållbar E-handel bara tillgängligt för svenska företag.

Kostnaden för medlemskapet är beroende på hur stort företaget är (omsättning). Läs mer här

  • Medlemsföretagen får kunskap via omvärldsbevakning, seminarier, konferenser, arbetsgrupper och nätverk.
  • Medlemsföretagen får möjligheten att certifiera en eller flera personer från företaget i hållbarhetsarbete anpassat för e-handeln.
  • Medlemsföretagen får använda symbolen Hållbar E-handel i sin kommunikation.

Medlemsintäkterna används även för kommunikation och påverkansarbete inom e-handelsbranschen, intressenter, media, opinion och myndigheter.

.

Certifieringen är personlig och innebär att man går en utbildning där man får kunskap och verktyg för att leda och genomföra hållbarhetsarbetet på det egna företaget. 

Medlemsföretagen kan certifiera sig. 

Certifieringen pågår under en termin (höst eller vår) där kurstillfällena är digitala och certifieringen sker vid ett fysiskt möte. Diplomering sker på årsmötet. Certifieringen baseras på ett projektarbete med fokus på det egna företagets hållbarhetsarbete.

Utvalda hållbarhetsexperter och föreläsare som anlitas av Hållbar E-handel.

Ja, certifieringen kostar 9 000 kr per deltagare.

Ehandel vill att alla e-handlare förtjänar framgång. Hållbarhet kommer att bli allt mer viktigt för e-handlare och e-handeln som bransch. Ehandel är stolta över att vara med och ta initiativet till Hållbar E-handel. 

Hållbar E-handel använder och betalar för resurser från Ehandel (affärsutveckling, administration, media och event).

Ehandel är ett oberoende branschmedia och medlemsorganisation för alla företag som säljer via e-handel.

Ansök om medlemskap

Om ditt företag säljer via e-handel eller på annat sätt är en del av e-handelsbranschen är du välkommen att bli medlem.

våra partners SOM gör det möjligt

Kontakta oss

Skicka oss ett meddelande via formuläret eller maila direkt till: styrelsen@hallbarehandel.org

    Rulla till toppen