Vårt medlemskap

Tillsammans får vi relevanta insikter för att driva de viktiga frågorna. Ju fler vi blir desto bättre förutsättningar får vi att skapa en mer hållbar e-handel

ARBETSGRUPPER

Som medlem i Hållbar E-handel kan du delta i aktuella arbetsgrupper eller ta del av kunskapen.

Delta I en arbetsgrupp

Som medlem i Hållbar E-handel kan du delta i en arbetsgrupp. Välj ett ämne som du har kunskap inom och nytta av. Alla medlemmar får ta del av de insikter, slutsatser och rapporter som arbetsgrupperna arbetar fram.

Anmäl ditt företag till en eller flera arbetsgrupper.

OMVÄRLDSBEVAKNING

Benchmarking andra marknader. Leverans: omvärldsbevakning, rapport + inspirationsföreläsning.

VISION, MISSION OCH MÅL

Vad är mest hållbart, för- och nackdelar? Leverans: Förslag för beslut.

RETURER

Hur kan returerna minskas?
Leverans: Fördjupning, analys, rekommendationer.

undersökning och analys

Vad tycker konsumenterna är viktigt när det gäller hållbar e-handel? Leverans: undersökning och analys

KONSUMENTINSIKTER

Vad tycker konsumenterna är viktigt när det gäller hållbar e-handel? Leverans: undersökning och analys

FRAKTA LUFT

Hur kan e-handlare tänka när det gäller hållbara förpackningar?
Leverans: Fördjupning, analys, rekommendationer.

Delta i vår senaste arbetsgrupp - "Frakta Luft"

I denna arbetsgrupp kommer vi tillsammans att ta fram ett ramverk för hur vi e-handlare skall tänka när det gäller hållbara förpackningar.

pexels-fauxels-3182749

Vi kommer att träffas vid fyra tillfällen under 2021 och 2022. Dessa diskussioner skall leda fram till en guideline som e- handlare inom hållbar e-handel kan använda som stöd.

Idag fraktas det mycket luft runt på våra vägar. Siffror som 50% luft har nämnts av vissa transportbolag men det är nog ofta värre än så. Vidare så har detta blivit ett problem bland oss konsumenter som alla har sett ineffektiva förpackningar och mycket fyllnadsmaterial som leder till en onödig resursanvändning och mycket avfall att hantera.

Luften i ett förpackningssystem är alltså något som vi i branschen behöver minimera och vi e-handlare spelar såklart en nyckelroll. Vi har inte längre råd att frakta runt luft, främst vad gäller:

Det är dock inte självklart vilket förpackningsalternativ som är det mest hållbara. Det finns många funktioner som en förpackning ska uppfylla och det är därför inte självklart att det alltid är ett speciellt material eller arbetssätt som är mest hållbart.  Det är bland annat detta vi skall diskutera inom gruppen.

pexels-snapwire-37728

Vi kommer att träffas vid fyra tillfällen digitalt.

10 januari – avrapportering under årsmötet.

Välkommen och anmäl dig till styrelsen@hallbarehandel.org

Certifiering och utbildning

Utbildningen Hållbar E-handel startar varje termin (höst/vår) och omfattar 4 kurstillfällen, certifiering och diplomering. Läs mer om våra event här.

pexels-vlada-karpovich-4050327

Kursen omfattar 4 kurstillfällen och går igenom:

Nästa ceritiferingstillfälle startar den 14 september 2021. Kursen är uppdelad på fyra tillfällen:

pexels-canva-studio-3194519

Hållbar E-handel event

Som medlem i Hållbar E-handel har du alltid reducerade priser på våra event. Våra digitala event så som frukostseminarie är kostnadsfria för medlemmar.

4_compr
Logo HE

Kommunicera

Alla medlemsföretag får rätt att använda sig av märket Hållbar E-handel i sin egen kommunikation. Med Hållbar E-handel märket visar ditt företag sin engagemang och sin ambition

Våra medlemskap

Medlemskapet vänder sig till alla företag inom e-handelsbranschen, e-handlare, retailföretag och leverantörer. Kostnaden för medlemskapet är relaterat till företagets omsättning. Medlemsavgiften är årlig och exkl. moms.

Student

Omsättning 0 MSEK

0 SEK / år
exkl.moms

Small

Omsättning < 5 MSEK

2 900 SEK / år
exkl.moms

MEDIUM

Omsättning 5-20 MSEK

4 900 SEK / år
exkl.moms

Large

Omsättning 99 MSEK

8 900 SEK / år
exkl.moms

XL

Omsättning 100-500 MSEK

14 900 SEK / år
exkl.moms

xxl

Omsättning > 500 MSEK

39 900 SEK / år
exkl.moms

Våra medlemskap

Medlemskapet vänder sig till alla företag inom e-handelsbranschen, e-handlare, retailföretag och leverantörer. Kostnaden för medlemskapet är relaterat till företagets omsättning. Medlemsavgiften är årlig och exkl. moms.

Rulla till toppen

Anmälan till certifieringskurs

Anmälan till kurs

Lämna dina uppgifter så kontaktar vi dig inom kort!

Anmälan till arbetsgrupp

Anmälan till certifieringskurs

Anmälan till kurs