Frågor och svar om Hållbar E-handel

Frågor och svar om Hållbar E-handel

15 april, 2020 Q&A 0

Här kommer frågor och svar om Hållbar E-handel. Har du andra frågor eller har tips eller synpunkter är du välkommen att kontakta styrelsen på styrelsen@hallbarehandel.org.

Vad är Hållbar E-handel?

Hållbar E-handel är ett branschinitiativ och en organisation som startats av e-handlare som vill verka för en hållbarare e-handel genom kunskap, samverkan och påverkansarbete.

Hållbar E-handel bedrivs som ett icke vinstdrivande bolag.

Varför startas Hållbar E-handel?

För att skapa bra förutsättningar för en hållbar e-handel och för att hjälpa e-handlare med sitt eget hållbarhetsarbete.

Varför ska man vara med i Hållbar E-handel?

För att man tycker hållbarhet är viktigt och för att man vill bidra till en hållbar e-handel. För att få kunskap och verktyg att lyckas med sitt eget hållbarhetsarbete.

Vem står bakom Hållbar E-handel?

Svenska företag inom e-handelsbranschen.

Vem är ansvarig för Hållbar E-handel?

Styrelsen är ansvarig för Hållbar E-handel.

Vilka sitter i styrelsen?

Styrelsen leds av Patrik Rees (Ordförande), Mikael Lindahl (vice Ordförande) och Johan Svensson (Sekreterare). Styrelsen kommer att utökas med ambitionen att få in fler kvinnor och experter inom området hållbarhet. Kom gärna med tips!

Vad gör styrelsen?

Styrelsen har utöver ansvar för organisationen ett tydligt uppdrag att säkerställa att definitionen av ”hållbar e-handel” alltid är relevant.  

Hur säkerställer styrelsen att definitionen av ”hållbar e-handel” alltid är relevant?

Definitionen av ”hållbar e-handel” diskuteras vid varje årsmöte. Beslutet förbereds i arbetsgrupper som i huvudsak består av medlemmar och beslut fattas av medlemmarna vid årsmötet.

Vad menar ni med ”hållbar e-handel”?

En expertgrupp bestående av e-handlare, hållbarhetsexperter och myndigheter har den 10 februari 2020 definierat ”hållbar e-handel” som nedan:

”…främst handla om leveransen eftersom det är distributionen som särskiljer e-handeln från den traditionella handeln och för att det är leveransen som konsumenterna främst kopplar till hållbarhet”.

Styrelsen har beslutat att initialt följa definitionen.

Vem kan vara med i Hållbar E-handel?

Alla företag inom e-handelsbranschen (e-handlare, retail, leverantörer m.fl.)

Kan företag från andra länder vara med?

Målet är att etablera Hållbar E-handel i hela Norden. Nu initialt är Hållbar E-handel bara tillgängligt för svenska företag.

Vad kostar det att vara med i Hållbar E-handel?

Kostnaden för medlemskapet är beroende på hur stort företaget är (omsättning). Läs mer på https://www.hallbarehandel.org/#priser.

Vad får man för medlemsavgiften?

  • Medlemsföretagen får kunskap via omvärldsbevakning, seminarier, konferenser, arbetsgrupper och nätverk.
  • Medlemsföretagen får möjligheten att certifiera en eller flera personer från företaget i hållbarhetsarbete anpassat för e-handeln.
  • Medlemsföretagen får använda symbolen Hållbar E-handel i sin kommunikation.

Medlemsintäkterna används även för kommunikation och påverkansarbete inom e-handelsbranschen, intressenter, media, opinion och myndigheter.

Vad innebär certifieringen?

Certifieringen är personlig och innebär att man går en utbildning där man får kunskap och verktyg för att leda och genomföra hållbarhetsarbetet på det egna företaget.

Vem kan certifiera sig?

Medlemsföretagen kan certifiera en eller flera personer från det egna företaget.

Hur går certifieringen till?

Certifieringen pågår under en termin (höst eller vår) där kurstillfällena är digitala och certifieringen sker vid ett fysiskt möte. Diplomering sker på årsmötet. Certifieringen baseras på ett projektarbete med fokus på det egna företagets hållbarhetsarbete.

Vem håller i certifieringen?

Utvalda hållbarhetsexperter och föreläsare som anlitas av Hållbar E-handel.

Kostar certifieringen något?

Ja, certifieringen kostar 9 000 kr per person.

Vad vill Ehandel få ut av Hållbar E-handel?

Ehandel vill att alla e-handlare förtjänar framgång. Hållbarhet kommer att bli allt mer viktigt för e-handlare och e-handeln som bransch. Ehandel är stolta över att vara med och ta initiativet till Hållbar E-handel?

Vad är Ehandel’s roll i Hållbar E-handel?

Hållbar E-handel använder och betalar för resurser från Ehandel (affärsutveckling, administration, media och event).

Vad är Ehandel?

Ehandel är ett oberoende branschmedia (www.ehandel.se) och medlemsorganisation för alla företag som säljer via e-handel