Medlemsbrev #1

Medlemsbrev #1

4 april, 2020 Information från styrelsen 0

2020-03-20

Information från medlemsorganisationen Hållbar E-handel.

Branschinitiativet Hållbar E-handel hade sitt första styrelsemöte den 20 mars och styrelsen vill med detta brev informera om vad som beslutats och planerats framåt samt bjuda in ert företag som medlemmar i Hållbar E-handel.

Om verksamheten Hållbar E-handel

Hållbar E-handel ska vara en oberoende medlemsorganisation för hela e-handelsbranschen. Verksamheten ska bedrivas i aktiebolagsform utan vinstintresse. EhandelSE AB är ansvarig för bolagets drift. Verksamheten som främst omfattar omvärldsbevakning, information och påverkansarbete, bedrivs i projektform och leds av projektansvariga som utses av styrelsen.

Hållbar E-handel kommer även att arrangera seminarier och konferenser för medlemmarna och erbjuda en utbildning där medlemsföretag kan certifiera personer som ska leda företagets eget hållbarhetsarbete. Styrelsen för dialog med tänkbara leverantörer av utbildningen och utbildningen är planerad att starta i september.

Definition och fokus

Styrelsen har beslutat att anamma den definition av hållbar e-handel som expertgruppen rekommenderade den 10 februari nu initialt, men ser också att definitionen kan förändras framöver.

Hållbar E-handel fokuserar på själva leveransen eftersom det särskiljer e-handel från traditionell handel. Med leverans omfattas emballage, transport, utlämning, returer och fossilfria val för konsumenten.

Medlemskap och medlemsavgifter

Styrelsen välkomnar alla e-handlare, retailföretag och leverantörer som känner tillhörighet till e-handelsbranschen att bli medlemmar i Hållbar E-handel. Även sakkunniga, myndigheter, studenter och icke kommersiella föreningar kan delta i olika projekt.

Hållbar E-handel tar ut en medlemsavgift som står i relation till företagets storlek (omsättning). Medlemsavgifterna ska användas för att bedriva verksamheten.

Medlemskap                           Omsättning                             Medlemsavgift

Small                                         <5 MSEK                                  2 900 kr/år

Medium                                    5 – 20 MSEK                            4 900 kr/år

Large                                         20 – 100 MSEK                      8 900 kr/år

XL                                              100 – 500 MSEK                    14 900 kr/år

XXL                                           >500 MSEK                            39 900 kr/år

Arbetsgrupper

Styrelsen beslutade att initialt tillsätta 5 arbetsgrupper med följande uppdrag:

  1. Bra exempel på hållbar e-handel (enligt definitionen).

Leverans: omvärldsbevakning, rapport + inspirationsföreläsning

  • Konsumentinsikter. Vad tycker konsumenterna är viktigt när det gäller hållbar e-handel?

Leverans: Undersökning + analys

  • Returer. Hur kan returerar minskas?

Leverans: Fördjupning, analys, rekommendationer

  • Utlämning vs hemleverans. Vad är hållbarast, för- och nackdelar.

Leverans: Fördjupning, leverans, rekommendationer

  • Vision, mission och mätbara mål för Hållbar E-handel.

Leverans: Förslag för beslut.

Anmäl intresse för att leda eller delta i arbetsgrupper till arbetsgrupp@hallbarehandel.org.

Årsmöte

Styrelsen beslutade även att börja förberedelserna inför ett första årsmöte som planeras att hållas i början av 2021 med en konferensdel i anknytning.

Styrelsens sammansättning

Styrelsen beslutade att i söka en styrelsesammansättning med lika många kvinnor som män samt personer med erfarenhet och kompetens inom olika hållbarhetsfrågor. Intresse eller tips om personer mottages tacksamt.

För mer information och medlemsanmälan, se www.hallbarehandel.org.

Kontaktpersoner:

Ordförande: Patrik Rees, 070-588 00 00

Vice Ordförande: Mikael Lindahl, 070 744 74 43 

Sekreterare: Johan Svensson, 073-558 19 97